Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 

Úvodné sústrednie

Úvodné sústredenie sa uskutočnilo v dňoch 6. a 7. februára 2003.

6. februára 2003 (štvrtok), poslucháreň C

 • 13:00 – 13:30 Registrácia účastníkov
 • 13:45 – 14:00 Privítanie, úvodné informácie
 • 14:00 – 14:45 doc. Ján Turňa (úlohy 1 a 15)
 • 14:45 – 15:30 doc. Vladimír Balek (1,7)
 • 15:30 – 16:00 prestávka
 • 16:00 – 16:45 prof. Andrej Jaroševič (10)
 • 16:45 – 17:30 doc. Pavol Čičmanec (10,13)
 • 17:30 – ... večera a ubytovanie pre mimobratislavských účastníkov

7. februára 2003 (piatok)

 • ... – 9:00 od-ubytovanie a raňajky pre mimobratislavských účastníkov
 • 9:00 – 10:30 doc. František Kundracik, (3,4,6,8,11,12,14)
 • 10:30 – 11:00 prestávka
 • 11:00 – 11:45 doc. Jozef Brestenský
 • 11:45 – 12:30 Mgr. Martin Plesch (informácie k súťaži)
 • 13:00 obed pre všetkých účastníkov

Vo štvrtok 6. februára sa paralelne s prednáškami uskutočnilo v zasadačke Katedry základov a didaktiky fyziky spojené zasadnutie odbornej komisie TMF a vedúcich družstiev, kde boli poskytnuté organizačné informácie o súťaži.