Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 

Slovensko sa v dnoch 6.-8.5.2010 zúcastnilo na otvorenom Rakúskom kole TMF (AYPT). Slovensko reprezentovalo družstvo v zložení: Tomáš Polakovic (kapitán  Gymnázium Grösslingová Bratislava), Juraj Polách (Gymnázium Grösslingová Bratislava), Andrej Vlcek (FKS Tím), Petra Drencáková (Gymnázium šrobárova Košice), Tomáš Kutaj (Gymnázium Jura Hronca Bratislava) a vedúcim družstva bol Matej Ftácnik (FMFI UK Bratislava). Turnaja sa v úlohe nezávislého porotcu zúcastnil aj další zástupca Slovenska: RNDr. Martin Plesch PhD. (FÚ SAV Bratislava), generálny sekretár Medzinárodného Turnaja mladých fyzikov (IYPT) a podpredseda odbornej komisie TMF na Slovensku. Slovensko postúpilo do finále a získalo strieborné medaily! Blahoželáme! Podrobnejšie výsledky z AYPT nájdete na www.aypt.at