Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 

V dňoch 15 až 18. novembra sa v Nakohon Ratchasima v Thajsku uskutočnilo zasadnutie výkonného výboru IYPT. Na mieste sme si pozreli priestory pre súťaž a skonštatovali sme, že sú vynikajúco pripravené. Ubytovanie bude zabezpečené v slušnom hoteli na campuse univerzity alebo v luxusnom hoteli v meste - to bude vyžadovať asi 20 minútový transport do súťažných miestností.

Miestnosti sú priestranné a plne vybavené. Bude poskytnutá medzinárodná strava v klimatizovaných priestoroch, znova však bude potrebný transport autobusmi alebo minivanmi. Organizátori tiež zabezpečia viacero exkurzií s tým, že počas zasadania medzinárodného organizačného výboru je možné zabezpečiť výlet do Bangkoku na vlastné náklady družstiev, ktoré však vzhľadom na cenové relácie v krajine nebudú veľké.

Celkovo je zrejmé, že organizátori prikladajú súťaži vysokú prioritu a očakávame vynikajúcu organizáciu z ich strany.