Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 

Medzinárodný Turnaj mladych fyzikov sa uskutočnil v dňoch 15. až 25.7.2022 v Temešvári, zasadnutie medzinárodného organizačného výboru v mestečku Buziaš. 

Zúčastnilo sa ho družstvo v zložení:

 • Matej Zigo, ŠPMNDaG Bratislava, kapitán
 • Katarína Gersenová, GJH Bratislava, členka družstva
 • Martin Mičuch, G. Šrobárova Košice, člen družstva
 • Martin Marcinčák, G. Šrobárova Košice, člen družstva
 • Adrián Mikolaj, G. Alejová Košice, člen družstva
 • Richar Rippel, FMFI UK Bratislava, vedúci dužstva
 • Ijaz Ahamed Mohammad, FÚ SAV Bratislava, vedúci družstva, porotca
 • František Kundracik, FMFI UK Bratislava, nezávislý porotca
 • Marián Kíreš, PriF UPJŠ Košice, nezávislý porotca
 • Natália Ružičková, ISTA Klosterneuburg, nezávislá porotkyňa, organizátorka
 • Barbora Weszterová, G. Šrobárova Košice, organizátorka
 • Veronika Ucekajová, MFF UK Praha, organizátorka
 • Martin Plesch, FÚ SAV Bratislava, porotca a Prezident súťaže   

Slovenské družstvo na súťaži za účasti 25 krajín dosiahlo pekné desiate miesto a striebornú medailu. Gratulujeme!

Na zasadnutí medzinárodného organizačného výboru obhájil Martin Plesch pozíciu prezidenta na ďalšie funkčné obdobie. Na pozíciu audítorky bola zvolená Veronika Ucekajová.