Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 

Medzinárodné TMF sa uskutočnilo v dňoch 25. júna až 3. júla 2016 v Jekaterinburgu. Zúčastnilo sa ho družstvo v zložení Martin Marek (kapitán), Martin Sabová, Martin Gažo, Ádám Urbán a Juraj Halabrin. Ako vedúci družstva pôsobili Matej Badin a Bc. Michal Hledík, ako nezávislí porotcovia Mgr. Katarína Tureková a doc. RNDr. František Kundracik, CSc. Členom výpravy bol aj prezident IYPT doc. RNDr. Martin Plesch, PhD. 

Slovenské družstvo na súťaži predviedlo solídny výkon, pričom sa držalo vysokého štandardu nasedeného v uplynulých rokoch. Konečné šieste miesto a zisk strieborných medailí je o to cennejší, že súťaže sa zúčastnil rekordný počet 29 krajín. 

Úspechy Slovenska pokračovali aj na riadiacej úrovni, keď sa v riadnych voľbách podarilo doc. Martinovi Pleschovi s prehľadom obhájiť pozíciu prezidenta súťaže, tentokrát už na riadne štvorročné obdobie.