Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 

V dňoch 14. až 17.5.2017 prebehlo v priestoroch Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave Výberové sústredenie TMF. Dvanásť prítomných študentov prezentovalo svoje úlohy, oponovalo a recenzovalo. Napísali tiež dva fyzikálne testy. Na základe výsledkov a po dlhej diskusii vo výberovej komisii boli určené reprezentačné družstvo:

  1. Martin Marek, kapitán, GJH Bratislava
  2. Samuel Plesník, 1. SG Bratislava
  3. Michaela Jurkovičová, Gymnázium Pezinok
  4. Katarína Šamuová, Gymnázium Poštová Košice
  5. Karin Demková, GJH Bratislava

Na medzinárodnom TMF v Singapure ich budú sprevádzať vedúci delegácie a porotca Matej Badin a vedúca družstva Kamila Součková.