Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 

Výberové sústredenie sa uskutočnilo v dňoch 5. mája (príchod účastníkov) až 10. mája (vyhodnotenie a odchod) v Bratislave. 

Zoznam účastníkov:

1. SG: Samuel Ján Plesník, Terza Zuskinová, Henrich Hegeduš, Bruno Petrus

GJH: Bohdan Gliševič, Richard Rippel, Jakub Šťavina, Eva Dingová, 

Gymnázium Poštová: Ronald Doboš, Maroš Mešter, Oszkár Urbán, Lilla Maheľová, Ciglanský

Gymnázium Prešov: Fedorko

Gymnázium Šrobárova Košice: Ucekajová

Na základe výsledkov prípravy prezentácií, samotného prezentovania, oponentúry a recenzie, ako aj dvoch fyzikálnych testov bolo špecifikované reprezentačné družstvo v zložení:

Samuel Ján Plesník, kapitán

Jakub Šťavina

Tereza Zuskinová

Henrich Hegeduš

Bohdan Gliševič

Martin Marek (vedúci družstva)

Martin Gažo (vedúci drusžtva, porotca)