Aktuálny ročník

Informácie o aktuálnom ročníku súťaže
 

Otvorené celoštátne kolo rakúskeho Turnaja mladých fyzikov sa konalo  13.4.-15.4.2023 tradične v Leobene. Turnaja sa zúčastnilo 6 domácich tímov a 6 zahraničných (Gruzínsko, Nemecko, Maďarsko, Slovinsko, Švédsko), takže slovenskí súťažiaci mali možnosť zažiť medzinárodnú atmosféru. Slovenský tím v zložení:

  • Viktor Csontos (kapitán)
  • Matej Krajňák
  • Karin Behanová (všetci z 1. súkromného gymnázia v Bratislave)
  • Terezy Zuskinová (vedúca družstva, FMFI UK)

bol po prvom kole tretí v poradí, po nie až tak úspešom druhom a treťom kole sa umiestinili celkovo na šiestom mieste.