Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 

Úvodné sústredenie

Propozície pre ročník 2004/2005

Program úvodného sústredenia

Úvodné sústredenie sa uskutočnilo v dňoch 21. a 22.10.2004 v priestoroch FMFI UK. Okrem tradičných prednášok k úlohám predviedli organizátori TMF aj simulovaný fyzboj.

Poznámky k riešeniam od Doc. Rudolfa Hajossyho

Prezentácia doc. Františka Kundracika a RNDr. Ing. Bohumila Silvestra Bohunického

Prezentácie Mgr. Matúša Meda a Mikiho Praščáka