Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 

Výberové sústredenie sa uskutočnilo 22. mája 2023 (príchodový deň pre mimobratislavských) až 27. mája 2023 (vyhodnotenie, koniec na obed) v Bratislave. 

Družstvá, účastníci, pridelené úlohy:

Cross Product, vedúci Matej Badin

 1. Lujza Lea Lavríková, 2
 2. Martin Mičuch, 8
 3. Martin Marcinčák, 9
 4. Peter Ondrík, 12

Tensor Product, vedúca Natália Ružičová

 1. Alex Omelka, 6
 2. Viktor Csontoš, 5
 3. Matej Krajňák, 3. ročník, 13
 4. Ľubomír Polonec, 17
 5. Jakub Nemček, 11

Remainder, dočasne poverený vedúci Martin Plesch

 1. Filip Pavlac, 3
 2. Katarína Gersová, 7
 3. Michal Tomaga, 1
 4. Anna Oleárová, 14
 5. Marián Koval, 15

Výsledná nominácia:

Kapitánka: Lujza Lea Lavríková

Členovia:

 • Katarína Gersová
 • Alex Omelka
 • Michal Tomaga
 • Viktor Csontoš

Vedúci družstva:

 • Samuel Ján Plesník
 • Martin Gažo