Archív Turnaja Mladých Fyzikov

Podrobné informácie o TMF
 

Slovenské znenie úloh pre 33. ročník Turnaja Mladých Fyzikov 2019/2020

V regionálnych kolách prebiehajú fyzboje v slovenčine. 

V celoštátnom kole prezentácie prebiehajú v angličtine. Podľa voľby oponenta môže byť diskusia a ďalší priebeh fyzboja k úlohám 1, 2, 6, 9, 11, 12 a 13 vedená v slovenčine, ostatné úlohy prebehnú celé v angličtine.

 

 

1. Vynájdite sa

Navrhnite a zostrojte zariadenie, ktoré bude merať pretekajúci elektrický prúd pomocou tepla ním vytvoreného. Aká je presnosť a opakovateľnosť meraní a limity zariadenia?

2. Neviditeľná fľaša

Umiestnite za fľašu zapálenú sviečku. Ak budete fúkať na fľašu z opačnej strany, dokážete sviečku sfúknuť, ako keby tam fľaša nebola. Vysvetlite tento jav.

3. Hrajúca trubica

Hrajúca trubica je hračka pozostávajúca z vlnitej trubice, ktorá pri roztočení vydáva zvuk. Preskúmajte vlastnosti zvuku a vplyv relevantných parametrov.

4. Spievajúci ferit

Do cievky pripojenej na signálny generátor vložte feritovú paličku. Pri niektorých frekvenciách bude palička vydávať zvuk. Preskúmajte tento jav.

5. Sladký prelud

Fatamorgána je názov špecifickej formy preludu, avšak podobný efekt je možné dosiahnuť aj pri zasvietení laserom do kvapaliny s meniacim sa indexom lomu. Preskúmajte tento jav.

6. Saská miska

Ak spravíte v spodnej časti misky dierku, pri položení na vodu sa potopí. Sasi používali podobné zariadenie na meranie času. Preskúmajte parametre, od ktorých závisí čas potrebný na potopenie sa misky.

7. Guľôčky na šnúrke

Prestrčte šnúrku cez dierku v jednej guľôčke tak, aby sa mohla po šnúrke voľne pohybovať. Na koniec šnúrky potom pripevnite druhú guľôčku. Ak budete pravidelne pohybovať voľným koncom šnúrky, guľôčky budú vykonávať komplexný pohyb. Preskúmajte tento jav.

8. Filter z mydlovej blany

Ťažká častica môže prepadnúť cez mydlovú blanku bez toho, aby ju pretrhla. Naopak, ľahšie častice môžu zostať na povrchu blanky bez jej poškodenia. Preskúmajte vlastnosti takéhoto filtra častíc.

9. Magnetická levitácia

Palička magnetickej miešačky pri miešaní viskóznych kvapalín za istých okolností vystúpi nad dno nádoby a v kvapaline stabilne „levituje“. Preskúmajte dôvod dynamickej stabilizácie paličky a ako závisí od relevantných parametrov.

10. Vodivé čiary

Čiara nakreslená ceruzkou na papier môže byť elektricky vodivá. Preskúmajte charakteristiky vzniknutého vodiča.

11. Posúvajúce sa škvrny

Ak zasvietite laserom na tmavý povrch, uvidíte škvrnité vzory. Pri pomalom posune kamery alebo oka sa zdá, že sa škvrny oproti povrchu posúvajú. Vysvetlite tento jav a preskúmajte, ako je posun ovplyvnený relevantnými parametrami.

12. Mnohouholníkový vír

V stojacej valcovej nádobe čiastočne naplnenej vodou tesne nad dnom rotuje platňa. Za istých okolností povrch kvapaliny nadobudne mnohouholníkový tvar. Vysvetlite tento jav a preskúmajte, ako je ovplyvnený relevantnými parametrami.

13. Trecie kyvadlo

Ťažký objekt umiestnime na dva rovnaké, rovnako rýchlo, ale protismerne sa točiace vodorovné valce. Ako závisí pohyb objektu od relevantných parametrov?

14. Padajúce veže

Postavte vežu z rovnakých diskov poskladaných na seba. Pri rýchlom vytiahnutí spodného disku môže zvyšok veže zostať stáť. Za akých okolností sa veža nezrúti?

15. Korenička

Pri solení alebo korenení pomocou trasenia vypadáva obsah relatívne pomaly. Ak však pošúchate spodok koreničky, rýchlosť „korenenia“ sa môže podstatne zvýšiť. Vysvetlite tento jav a preskúmajte, ako rýchlosť sypania závisí od relevantných parametrov.

16. Nitinolový motor

Oviňte dve od seba vzdialené rovnobežné kladky nitinolovým drôtom. Ak jednu z kladiek ponoríte do horúcej vody, drôt sa pokúsi vyrovnať a spôsobí, že kolieska sa začnú točiť. Preskúmajte vlastnosti takéhoto motora.

17. Hracia karta

Bežnú žolíkovú kartu dokážeme hodiť veľmi ďaleko, ak ju pri hodení roztočíme. Preskúmajte parametre, ktoré ovplyvňujú vzdialenosť a trajektóriu hodu.

Súbory na stiahnutie

Názov súboruVeľkosť súboruAkcia
IYPT_2020_Problems.pdf335 kBStiahnuť
brozura2019.pdf336 kBStiahnuť
Úlohy_TMF_2019.pdf456 kBStiahnuť