Aktuálny ročník

Informácie o aktuálnom ročníku súťaže
 

Krajské kolá TMF sa uskutočnia dňa 13.2.2018. Prihlasovanie prebieha mailom na kundracik@fmph.uniba.sk do 31.1.2018. V prihláške uveďte počet družstiev a zoznam prezentovaných príkladov za každé družstvo. Mená študentov je možné meniť / doplniť do 7.2.2018.  

V prípade, že máte záujem zúčastniť sa súťaže ako individuálny účastník / účastníčka, dajte nám vedieť čo najskôr, aby sme vás mohli zlúčiť do tímov.